Копиране на текст от снимки в телефона - копирайте и поставете текст от снимки

За какво е урокът за копиране на текст от изображения на телефона? Във видеоурока Копиране на текст от изображения в телефона ви ще ви покажа как да копирате текст от изображения. Имам предвид текст, който не може да бъде копиран, защото е част от изображението. Тази процедура е полезна, когато искаме да копираме текст от изображения в мрежата, [Прочетете още ...]

OCR Online, услуга за разпознаване на текст от сканирани документи и снимки - видео урок

Много пъти вероятно сте били в ситуация, в която се нуждаете от текста на снимка, или сте имали изображение на сканирана фактура, или може би трябва да направите лиценза за края на учебната година, а за някои е доста неприятно да седят, да въведете всяка дума в Microsoft Word. За да улесним работата си, бихме могли да сканираме страниците, които съдържат текста, от който се нуждаем ... [Прочетете още ...]