Windows Share на iPhone и iPad - безжичен и без itunes

Споделяне на Windows на iPhone и iPad Какво представлява ръководството за споделяне на Windows на iPhone и iPad? В урока за споделяне на Windows за iPhone и iPad става дума за прехвърляне на файлове между Windows и iOS или обратно, като се използва простият метод за споделяне на Windows. Няма да използваме кабела за данни или приложенията, инсталирани на Windows, като iTunes. Ние ще прехвърлим ... [Прочетете още ...]